Webstedets vilkår og betingelser for brug

1. Vilkår

Ved at gå ind på dette websted accepterer du at være bundet af disse websteds vilkår og betingelser for brug, alle gældende love og regler, og accepterer at du er ansvarlig for overholdelse af gældende lokal lovgivning. Hvis du ikke er enig i nogen af ​​disse vilkår, er det forbudt at bruge eller få adgang til dette websted. Materialerne på dette websted er beskyttet af gældende lov om ophavsret og varemærker.

2. Brugslicens

 1. Der gives tilladelse til midlertidigt at downloade en kopi af materialet (information eller software) på Bmiberegners websted til personlig, ikke-kommerciel kortvarig visning. Dette er tildelingen af ​​en licens, ikke en overførsel af titel, og under denne licens må du ikke: ændre eller kopiere materialerne bruge materialerne til ethvert kommercielt formål eller til offentlig visning (kommerciel eller ikke-kommerciel);
  1. ændre eller kopiere materialerne;
  2. bruge materialerne til ethvert kommercielt formål eller til offentlig visning (kommerciel eller ikke-kommerciel);
  3. forsøg på at dekompilere eller reverse engineer enhver software indeholdt på Bmiberegners websted;
  4. fjerne ophavsret eller andre beskyttede notationer fra materialet eller; eller
  5. overføre materialerne til en anden person eller "spejle" materialerne på en hvilken som helst anden server.
 2. Denne licens ophører automatisk, hvis du overtræder nogen af disse begrænsninger og kan opsiges af Bmiberegner når som helst. Efter afslutning af din visning af disse materialer eller ved ophør af denne licens, skal du ødelægge alt downloadet materiale, du har i din besiddelse, hvad enten det er i elektronisk eller trykt format.

3. Ansvarsfraskrivelse

 1. Materialerne på Bmiberegners websted leveres "som de er". Bmiberegner giver ingen garantier, udtrykt eller underforstået, og fralægger herved alle andre garantier, herunder uden begrænsning, underforståede garantier eller betingelser for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse af intellektuel ejendomsret eller anden krænkelse af rettigheder. Yderligere garanterer eller fremsætter Bmiberegner ingen erklæringer om nøjagtigheden, sandsynlige resultater eller pålideligheden af brugen af materialet på dets internetwebsted eller på anden måde relateret til sådant materiale eller på sider, der er linket til dette websted.

4. Begrænsninger

Under ingen omstændigheder kan Bmiberegner eller dets leverandører holdes ansvarlige for eventuelle skader (herunder uden begrænsning skader for tab af data eller fortjeneste eller på grund af forretningsafbrydelse), der skyldes brug eller manglende evne til at bruge materialerne på Bmiberegners websted, selvom Bmiberegner eller en autoriseret Bmiberegner-repræsentant er blevet mundtligt eller skriftligt underrettet om muligheden for en sådan skade. Da nogle jurisdiktioner ikke tillader begrænsninger af underforståede garantier eller begrænsninger af ansvar for følgeskader eller tilfældige skader, gælder disse begrænsninger muligvis ikke for dig.

5. Revisioner og Errata

Materialet, der vises på Bmiberegners websted, kan omfatte tekniske, typografiske eller fotografiske fejl. Bmiberegner garanterer ikke, at noget af materialet på dets websted er nøjagtigt, komplet eller aktuelt. Bmiberegner kan foretage ændringer til materialerne på sit websted når som helst uden varsel. Bmiberegner forpligter sig dog ikke til at opdatere materialerne.

6. Links

Bmiberegner har ikke gennemgået alle de sider, der er linket til sit websted, og er ikke ansvarlig for indholdet af et sådant linket websted. Inkluderingen af ethvert link betyder ikke, at Bmiberegner godkender webstedet. Brug af et sådant linket websted sker på brugerens egen risiko.

7. Sidens brugsbetingelser af brugsændringer

Bmiberegner kan revidere disse brugsbetingelser til sit websted når som helst uden varsel. Ved at bruge dette websted accepterer du at være bundet af den daværende aktuelle version af disse brugsbetingelser.

8. Gældende lov

Ethvert krav i forbindelse med Bmiberegners websted er underlagt lovgivningen i Danmarks stat uden hensyntagen til dets lovbestemmelser.

Generelle vilkår og betingelser gældende for brug af et websted.

Fortrolighedspolitik

Dit privatliv er meget vigtigt for os. Derfor har vi udviklet denne politik for at forstå, hvordan vi indsamler, bruger, kommunikerer og videregiver og gør brug af personlige oplysninger. Følgende beskriver vores fortrolighedspolitik.

 • Før eller på tidspunktet for indsamling af personlige oplysninger identificerer vi de formål, hvortil information indsamles.
 • Vi indsamler og bruger personlige oplysninger udelukkende med det formål at opfylde de formål, der er specificeret af os og til andre kompatible formål, medmindre vi indhenter samtykke fra den pågældende person eller som krævet af loven.
 • Vi opbevarer kun personlige oplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde disse formål.
 • Vi indsamler personlige oplysninger ved lovlige og retfærdige midler og, hvor det er relevant, med viden eller samtykke fra den pågældende person.
 • Personal data should be relevant to the purposes for which it is to be used, and, to the extent necessary for those purposes, should be accurate, complete, and up-to-date.
 • Vi beskytter personlige oplysninger ved rimelige sikkerhedsforanstaltninger mod tab eller tyveri samt uautoriseret adgang, videregivelse, kopiering, brug eller ændring.
 • Vi vil gøre det let tilgængeligt for kunderne om vores politikker og praksis i forbindelse med håndtering af personlige oplysninger.

Vi er forpligtet til at drive vores forretning i overensstemmelse med disse principper for at sikre, at fortroligheden af personlige oplysninger beskyttes og opretholdes.

Tilbage